En kreativ plats för alla

Tvätteriet är en öppen demokratisk verkstad. Med det menas att alla är välkomna. Vi erbjuder en kreativ verkstad fylld med spännande ny teknik som både företagare och forskare kan nyttja men vi har också flera ideella föreningar, som Geek Girl Mini, Makertjej och Sundsvall Makers som kallar Tvätteriet sitt hem.

Tvätteriet Prototyplab & Makerspace är ett projekt som drivs av BizMaker. Syftet med miljön är att främja kreativitet och innovation.

Vad är ett prototyplab?

Tvätteriet Prototyplab är en miljö skapad för att göra vägen från idé och forskning till produkt eller tjänst, kortare. Entreprenörer, innovatörer, kreatörer, studenter, företag och skolelever kan använda labbet för att testa och skapa med nya tekniker – digitalt som fysiskt.

På Tvätteriet har vi verktyg, maskiner och utrustning med fokus på design, IT och teknik. Det finns 3D-skrivare, CNC-fräs, laserskärare, lödstationer, oscilloskop, logikanalysator, multimetrar, etsutrustning, dremel, utrustning för screentryck, symaskin, overlock-maskin, VR-utrustning (HTC Vive), CAD-program och massor av verktyg.

Vad är ett makerspace?

Ett makerspace är en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer. Ett Makerspace kan liknas vid ett gym för teknikintresserade. På samma sätt som att det behövs sport- och simhallar behövs det miljöer och platser för de som har ett intresse för att skapa, lära och vara kreativa. Så istället för att gå och träna din biceps, kan du gå till Tvätteriet Makerspace för ett pass kreativ hjärngympa, för att utveckla din idé eller helt enkelt skapa något för skapandets skull.

Vad man pysslar med och vad man är intresserad av varierar från programmering, elektronik till virkning och cosplay. Gemensamt för Makers är kärleken till att lösa problem och skapa, själv eller tillsammans med andra.

Tvätteriet Prototyplab & Makerspace drivs av BizMaker och finansieras av Region Västernorrland, Mittuniversitetet, Design i Västernorrland och Sundsvalls kommun.

Integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Ta del av vår integritetspolicy här.

Följ oss på Facebook och Instagram